Certificering > Bedrijf > F-gassen regeling

F-gassen regeling

Als koeltechnisch bedrijf heeft u met diverse regelgeving te maken, afhankelijk van het soort werkzaamheden dat u verricht en het type installaties. Als koeltechnisch installateur zijn de F-gassen verordening en de PED (warenwet besluit drukapparatuur) van belang. De F-gassen verordening en de PED zijn beide Europese regelgeving en gelden in heel Europa. 

De F-gassen verordening
geeft aan hoe, door wie en hoe vaak onderhoud en reparaties uitgevoerd moeten worden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) zorgt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) voor voorlichting rondom de F-gassen regeling. Graag verwijzen wij u daarvoor naar de website www.f-gassenverordening.nl

nov. 2012: De Europese commissie heeft in november 2012 een voorstel gepubliceerd ter vervanging van de huidige F-gassen verordening. STEK heeft van dit voorstel een samenvatting gemaakt.  >>>

In de PED staat omschreven waaraan een installatie moet voldoen met betrekking tot ontwerp, samenstellen en inbedrijfstellen van een koelinstallatie. Tevens staan hierin richtlijnen over de documentatie van een installatie.


Downloads


Download hier de samenvatting van de F-gassen review (nov. '12).