Certificering > Bedrijf > F-gassen regeling

F-gassen regeling

Als koeltechnisch bedrijf heeft u met diverse regelgeving te maken, afhankelijk van het soort werkzaamheden dat u verricht en het type installaties. Als koeltechnisch installateur zijn de F-gassen verordening en de PED (warenwet besluit drukapparatuur) van belang. De F-gassen verordening en de PED zijn beide Europese regelgeving en gelden in heel Europa. 

F-gassen

De F-gassen verordening
geeft aan hoe, door wie en hoe vaak onderhoud en reparaties uitgevoerd moeten worden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) zorgt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) voor voorlichting rondom de F-gassen regeling. Graag verwijzen wij u daarvoor naar de website van het ministerie.

Okt. 2014:   F-gassenverordening per 1-1-2015: belangrijke gevolgen
In mei 2014 heeft de EU de nieuwe F-gassenverordening gepubliceerd. De verordening (EU) nr. 517/2014, treedt op 1 januari 2015 in werking in alle 28 lidstaten. De nieuwe Europese F-gassenverordening geldt voor alle synthetische koudemiddelen. Voor u als installateur en voor beheerders / eigenaren kan dit behoorlijke gevolgen hebben.

De veranderingen hebben gevolgen voor:
Frequentie lekcontroles – dit moet per 1-1-2015 op basis van CO2-equivalent
- STEK heeft een omrekentabel gemaakt (gratis te downloaden in de webshop).  
- Er geldt een uitzondering voor installaties met een koudemiddelinhoud <3 kg.
- We geven een paar voorbeelden.
Etiketten
- Op de etiketten moet straks ook GWP en CO2-equivalent genoteerd worden.
NIEUW: CO2-equivalent sticker (‘bijplakker’) in STEK webshop  (ga naar webshop)
- Hiermee kunt u het bestaande etiket aanvullen met de GWP en het CO2-equivalent.
Logboek
- De ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek verandert.
Levering van f-gassen
Vanaf 1 jan 2015 mogen F-gassen leveranciers alleen nog F-gassen leveren aan gecertificeerde bedrijven.

Bekijk hier de uitgebreide informatie.


PED

In de PED staat omschreven waaraan een installatie moet voldoen met betrekking tot ontwerp, samenstellen en inbedrijfstellen van een koelinstallatie. Tevens staan hierin richtlijnen over de documentatie van een installatie.

Downloads

F-gassenverordening per 1-1-2015: belangrijke gevolgen
EPEE-folder (Eng.) met belangrijkste wijzigingen F-gassen verordening per 2015Herziening F-gassen (EG 517/2144) - Staatscourant:
Staatscourant Wijziging ministeriële regeling gefluoreerde broeikasgassen NL (2011/15768):