Zoekresultaten

Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2018

Naast diverse branchegenoten heeft ook STEK bijgedragen aan het eerste Warmtepomp Trendrapport. De resultaten van dit integrale sectorrapport werden gepresenteerd tijdens de eerste, drukbezochte Warmtepomp Business Day op 26 september jl. 

Trendrapport

Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2018 is een project van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research en is mogelijk gemaakt dankzij de partners Duurzaam Verwarmd, Uneto-VNI, DHPA en sponsoren waaronder STEK. Aan het brancheonderzoek hebben 131 fabrikanten, distributeurs, groothandelaren, installateurs, ingenieurs- en adviesbureaus en andere stakeholders meegewerkt.

Het rapport geeft de cijfers, ontkracht mogelijke mythes en schetst de toekomst van duurzaam verwarmen.

Download rapport

 

 

 

Doe de warmtepompverkenner

Via de Warmtepompverkenner kan uw klant een indicatie krijgen welk type warmtepomp in zijn of haar woning past.

Wilt u de Warmtepompverkenner ook op uw website? STEK-gecertificeerde bedrijven krijgen korting op een licentie.

Kijk naar de mogelijkheden op www.warmtepompverkenner.nl.

Warmtepompen-examen

De komende jaren zal het belang van warmtepompen toenemen. Nederland wil duurzamer wonen en werken, we gaan daarom o.a. minder gas gebruiken. (Er wordt geopperd om per 2021 geen CV-ketels meer aan te sluiten.) De warmtepomp is hét alternatief voor de woningmarkt.

Warmtepompen zijn ook een koude systeem. De meeste zijn gevuld met een F-gas. Daarom is bij installatie en onderhoud van een warmtepomp F-gassen certificering wettelijk verplicht.

STEK heeft daarom deze certificering ontwikkeld gericht op woningbouw en kleine utiliteit.

Exameneisen

Voordat u zich inschrijft voor het examen F-gassen cat. 2 – gericht op warmtepompen, raden we u aan eerst te controleren of u de juiste kennis en vaardigheden heeft. Deze staan vermeld in onderstaande exameneisen. Per categorie ziet u de eisen en tevens of dit theoretisch (T) of praktisch (P) getoetst wordt. Zo weet u precies over welke kennis en vaardigheden u moet beschikken om succesvol examen te doen.

Wat mag ik met dit diploma

STEK-pasje als bewijs van uw F-gassen diploma cat. 2

Fgas-pasje-Bij het certificaat F-gassen categorie 2 ontvangt u van STEK ook een F-gassen pasje. Hiermee kunt u eenvoudig aantonen bevoegd te werken.

Heeft u een geldig F-gassen certificaat/diploma cat. 2 en nog geen STEK-pasje? Voor € 25,- ex btw bestelt u het STEK-pasje.

Inschrijven

Inschrijven (her)examen Examenreglement-F-gassen

 

Voorbereiding

  • Opleiding: Mocht u twijfelen aan uw kennis en vaardigheden, dan raden we aan eerst een opleiding te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld. STEK verzorgt zelf geen cursussen. U kunt hiervoor u terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.
  • Leergang F-gassen: U kunt bij STEK de leergang F-gassen aanschaffen. De leergang biedt u complete informatie en oefenopdrachten. Het behandelt techniek, materialen en regelgeving. De leergang is ideaal voor zelfstudie of als naslagwerk. STEK-gecertificeerde bedrijven betalen € 85,- ex. BTW. (De standaard prijs is € 92,- ex. BTW.)  

Examen opzet

Het examen bestaat uit 3 modules:

  1.   theorie
  2.   solderen / monteren (werkstuk gericht op kleinere installaties)
  3.   handelingen koudemiddelen afgenomen op een warmtepompinstallatie

Bij een voldoende voor alle modules behaalt u een wettelijk erkend F-gassen cat. 2 certificaat en STEK-pasje. U mag dan alle handelingen verrichten aan installaties tot 3 kg koudemiddelvulling.

Locaties

De lijst met opleidings- en examenlocaties vindt u hier.

Kosten

Een overzicht van de examenkosten vindt u hier Tarieven Examens

Hoe plannen we examens in

We plannen het examen in nadat we het examengeld ontvangen hebben. Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt u dan de uitnodiging en datum voor het examen.

Hoe kunt u het examengeld betalen

U kunt het examengeld via de machtiging op het inschrijfformulier laten afschrijven. Dit heeft de voorkeur omdat het bedrag dan snel binnen is, en wij u snel kunnen inplannen. (U ontvangt per e-mail een factuur voor uw administratie.) U kunt daarnaast een factuur per e-mail laten versturen naar de persoon / het bedrijf dat u op het inschrijfformulier kunt aangeven.

Examenreglement

Het examenreglement vindt u hier.

Warmtepompen – STEK Module D

Warmtepompen – Module D

De opmars van warmtepompen is een feit. In 2017 verdubbelde volgens de DHPA de verkoop in de woningbouw ruim t.o.v. 2016. Ook het in 2018 mede door STEK uitgebrachte Manifest, gericht op de invoering van een rendementseis voor verwarmingsinstallaties, stimuleert die opmars.

Het merendeel van de huidige warmtepompsystemen is gevuld met F-gassen. De wetgeving is helder: ondernemingen en personen die werken met warmtepompen moeten dan dus gecertificeerd zijn. Daarnaast moeten particulieren die gebruik willen maken van subsidieregelingen, bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur.

Met een warmtepomp certificaat voor ondernemingen profiteert u van de ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen.

Voordelen certificering

  • Uw bedrijf toont aan (ook) hét adres te zijn voor installatie en onderhoud van warmtepompen.
  • U onderscheidt zich met het STEK-merk en logo: een vertrouwd, bekend en gewaardeerd merk in de markt.
  • U toont uw hoge kwaliteitsniveau aan.
  • U werkt aantoonbaar milieubewust en zorgvuldig. Opdrachtgevers en consumenten selecteren steeds vaker op duurzaamheid.

Waar moet u aan voldoen?

Bekijk hier de regels en eisen waaraan uw onderneming moet voldoen voor certificering Module D – Warmtepompen.

Bent u nog niet STEK f-gassen (module A) gecertificeerd? Meld u dan gelijk aan voor module A. Daarmee bent u bevoegd om warmtepompen gevuld met f-gas te installeren en onderhouden (het merendeel van de huidige systemen).

Aanmelden

Meld u aan voor STEK-certificering Warmtepompen (module D) en eventueel f-gassen (module A).

Deze module is op korte termijn beschikbaar 

U kunt zich hier alvast aanmelden

Tarieven

Neem voor actuele tarieven contact op met uw certificerende instelling (Kiwa: 088- 998 34 05, salescins@kiwa.nl of SGS INTRON: 088-214 51 33, nl.intron@sgs.com).

Warmtepomp Support BV

Snel menu
STEK