\"\"

Geplaatst op: 2-11-2018

Betrouwbaarheid, vakmanschap en kwaliteit winnen het in Energietransitie!

Interview met STEK, DHPA en Stonecold airconditioning  –  Installatie Totaal okt. 2018

Het moet anders en het kan anders. Daarover is iedereen het wel eens als we praten over een nieuwe duurzame economie. Uitstoot van broeikasgassen verminderen, gebruik van duurzame energie stimuleren, uitfaseren van aardgas… op diverse fronten wordt er hard gewerkt om de doelstellingen te halen. De praktische invulling is evenwel weerbarstig en vraagt om (nog) meer samenwerking tussen alle betrokken partijen.

De opkomst van de warmtepomp speelt een belangrijke rol in dit verhaal. De warmtepomp is al een paar decennia oud maar inmiddels technologisch zo verbeterd dat daarmee daadwerkelijk een aanzienlijke bijdrage kan worden geleverd aan het terugdringen van aardgasverbruik en reduceren van de CO2-uitstoot.

Lees verder

Meer over STEK Warmtepomp-certificering voor bedrijven

Snel menu
STEK