\"\"

Geplaatst op: 17-12-2017

Erkenning als exameninstelling binnen!

Voor exameninstellingen die F-gas examens afnemen, geldt een erkenningsregeling. Zij moeten formeel erkend worden door Rijkswaterstaat (RWS).

RWS gaat alleen over tot erkenning als de exameninstelling kan aantonen dat zij voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan exameninstellingen. Die eisen staan benoemd in de ‘Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen’ van RWS (de BRL 200). Om dit aan te tonen moet de exameninstelling een kwaliteitsaudit laten uitvoeren door Stichting CINOP.

De audit is bij STEK positief verlopen. We zijn blij dat we daarmee als eerste exameninstelling een erkenning van Rijkswaterstaat hebben verkregen voor het afnemen van F-gas examens.

Ook STEK zelf wordt dus beoordeeld op haar kwaliteit, procedures en werkinstructies door de overheid…

Snel menu
STEK