Wet & Regelgeving

Als installateur of eigenaar / beheerder van een koelinstallatie dient u te voldoen aan de Nederlandse regelgeving.
De F-gassen verordening, de EPBD en de PED (Pressure Equipment Directive) zijn het meest van toepassing. Het zijn Europese regels die in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd zijn.

Terug naar overzicht
Toon informatie voor:

BRL-100 versie 1.2

De wijzigingen in de BRL-100 versie 1.2 (per 1 juli 2017) betreffen o.a. de specificaties van instrumenten die worden gebruikt door ondernemingen die werkzaamheden verrichten aan apparatuur met F-gassen en de wijze waarop deze instrumenten worden gecontroleerd op de goede werking.

Download BRL-100-versie-1.2-definitief-1-7-2017.pdf (1,1 MB)

Installatiebedrijven

BRL-200 versie 1.2

De wijzigingen in BRL 200 versie 1.2 (per 1 juli 2017) betreffen o.a. tekstuele verbeteringen en actualisatie van verwijzingen naar verordeningen. Ook zijn er verbeteringen in het model van het certificaat doorgevoerd en is een aantal onvolkomenheden hersteld.

Download BRL-200-versie-1.2-definitief-1-7-2017.pdf (1,0 MB)

Installatiebedrijven, Examenkandidaten

Wijzigingen Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen (per 1-7-17')

Per 1 juli 2017 treden wijzigingen in werking in de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. De wijzigingsregeling is gepubliceerd in de Staatscourant (2017, nr. 31757).  

Download Wijzigingsregeling-stcrt-2017-31757-1-7-2017.pdf (250,1 KB)

Installatiebedrijven

Snel menu
STEK