\"\"

F-gassenregelgeving

De F-gassen verordening geeft o.a. aan hoe en door wie onderhoud en reparaties uitgevoerd moeten worden en welke eisen aan deze personen en bedrijven worden gesteld. Daarnaast staat in het kader van de ‘zorgplicht’ beschreven hoe vaak onderhoud aan een koelinstallatie moet plaatsvinden.

Terug naar overzicht
Toon informatie voor:

Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA 2016)

In het gewijzigde WBDA (dat op 19 juli 2016 van kracht werd) is opgenomen dat alle aangewezen drukapparatuur voortaan keuringsplichtig is, ongeacht het bouwjaar. Lees verder en bekijk de WBDA

Download Warenwetbesluit_drukapparatuur-juli2016.pdf (224,9 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

BRL 100 versie 2.0

Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen.

Download BRL-100-versie-2.0.pdf (574,9 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

Wetgeving voor eigenaren / eindgebruikers aircosystemen

Waar moet een eigenaren / eindgebruikers van aircosystemen rekening mee houden?

Download Wetgeving-folder_tot_2020.pdf (612,4 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

Uitfasering F-gassen (folder installateur)

Europese regelgeving legt het gebruik van HFK-koudemiddelen sterk aan banden (o.a. via de zgn. uitfasering). Deze koudemiddelen dragen bij aan opwarming van de aarde. Bekende HFK’s zijn o.a. R404A, R507, R134a, R407C, en R410A. Welke gevolgen heeft de uitfasering voor u en voor uw klanten? (Een folder specifiek voor uw klanten vindt u ook bij 'Marketingmaterialen'.)  U kunt ook een korte video bekijken over het onderwerp.

Download Instalateursleaflet-Uitfasering_EPEE-1.pdf (3,4 MB)

Installatiebedrijven

Uitfasering F-gassen (folder eindgebruiker)

Europese regelgeving legt het gebruik van HFK-koudemiddelen sterk aan banden (o.a. via de zgn. uitfasering). Deze koudemiddelen dragen bij aan opwarming van de aarde. Welke gevolgen heeft de uitfasering voor u als gebruiker van airconditioninginstallaties? En hoe kan een STEK-gecertificeerde onderneming u daar specifiek bij ondersteunen?

Download Instalateursleaflet-Uitfasering_EPEE-1.pdf (3,4 MB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

BRL-200 versie 1.2

De wijzigingen in BRL 200 versie 1.2 (per 1 juli 2017) betreffen o.a. tekstuele verbeteringen en actualisatie van verwijzingen naar verordeningen. Ook zijn er verbeteringen in het model van het certificaat doorgevoerd en is een aantal onvolkomenheden hersteld.

Download BRL-200-versie-1.2-definitief-1-7-2017.pdf (1,0 MB)

Installatiebedrijven, Examenkandidaten

F-gassenverordening review 2021 (presentatie over)

Evaluatie van de f-gassenverordening en voorstelel voor mogelijke aanpassingen (presentatie 2021).

Download Fgas-Eval-Impact-Assesment_060521_presentation.pdf (10,6 MB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren, Examenkandidaten

Wijzigingen Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen (per 1-7-17')

Per 1 juli 2017 treden wijzigingen in werking in de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. De wijzigingsregeling is gepubliceerd in de Staatscourant (2017, nr. 31757).  

Download Wijzigingsregeling-stcrt-2017-31757-1-7-2017.pdf (250,1 KB)

Installatiebedrijven

Artikel: Retrofit kan wettelijke consequenties hebben

Bij het vervangen van koudemiddel in bestaande koel- of vriesinstallaties zal ook de temperatuur/druk-verhouding veranderen. Dat betekent dat retrofit wettelijke consequenties in het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur heeft. Lees het artikel dat hierover in RCC K&L verscheen (mei 2018)

Download Retrofit_wettelijke_consequenties-mei2018.pdf (253,8 KB)

Installatiebedrijven

Wijzigingen F-gassen eisen per 1 dec. 2015 (BRL 100-200) voor niet-STEK-deelnemers

Flinke wijzigingen F-gassen eisen met de komst van BRL 100 en 200.

Download BRL-100-200-voor-F-gassers-jan2016.pdf (430,2 KB)

Installatiebedrijven

Wijzigingen F-gassen eisen per 1 dec. 2015 (BRL 100 - 200)

Flinke wijzigingen voor sector - STEK-bedrijven al voorbereid op de toekomst. De veranderingen op hoofdlijnen...

Download BRL-100-200-19-nov2015-II2.pdf (427,9 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

Belangrijke gevolgen nieuwe F-gassenverordening (517/2014) per 01-01-2015

De nieuwe F-gassenverordening (517/2014) heeft m.n. gevolgen voor frequentie lekcontroles, etiketten en logboek.

Download F-gassen-per-2015.pdf (244,0 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

Besluit nieuwe F-gassenregeling mrt 2015

Aankondiging van veranderingen in de F-gassenverordening.

Download Besluit-nieuwe-F-gassenverord-Stcrt-2015-356.pdf (150,2 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

F-gassenverordening (EU) 517/2014.

Europese verordening van kracht sinds 01-01-2015 (en tot intrekking van verordening (EG) 842/2006).

Download EG517-2014.pdf (988,0 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

F-gassen review 2012

Samenvatting van STEK over de F-gassen herziening, 'Kansen en consequenties voor de koeltechnische branche'.

Download Review-F-gassen-2012-MB-nov-12.pdf (443,1 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

Koelmiddel omzettabel kg > CO2-equivalent

Frequentie van lekcontroles wordt sinds 1-1-2015 bepaald door de inhoud in CO2-equivalenten. Het CO2-equivalent is voor elk koudemiddel anders. De tabel helpt u kg naar CO2-equivalent om te zetten.

Download Conversietabel-kg-CO2-eqGROOT.pdf (216,3 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

Regeling nieuwe F-gassenverordening okt. 2015

Wat houdt de nieuwe F-gassenverordening (okt. 2015) in?

Download Regeling-nieuwe-F-gassenveroord.stcrt-2015-30873.pdf (1,3 MB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

Richtlijn 2006/40/EG - emissie van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen

Welke eisen worden gesteld aan klimaatregelingsapparatuur in voertuigen (GWP < 150).

Download 2006-40EG.pdf (87,7 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

Verordening (EG) 1493/2007: rapportage verbruik van F-gassen

Verplichting voor producent / leverancier / importeur van broeikasgassen om jaarlijks te rapporteren over het verbruik van bepaalde F-gassen.

Download EG1493-2007.pdf (777,0 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

Verordening (EG) 1494/2007 - etiketten en etiketteringseisen

Producten en apparatuur met bepaalde gefluoreerde broeikasgassen moeten voorzien zijn van bepaalde etikettering (kenplaat).

Download EG1494-2007.pdf (39,9 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

Verordening (EG) 1516/2007 - basisvoorschriften voor controle op lekkage

Wat zijn geaccepteerde lekdetectiemethodes en wanneer moet lekdetectie uitgevoerd worden.

Download EG1516-2007.pdf (46,0 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren

Verordening (EG) 303/2008 i.v.m. certificering bedrijven en personeel

Minimumeisen en voorwaarden in verband met certificering van bedrijven en personeel.

Download EG308-2008.pdf (54,0 KB)

Installatiebedrijven, Beheerders en eigenaren, Examenkandidaten

Verordening (EG) 307/2008 - opleidingseisen auto-airco

Welke opleidingseisen worden gesteld aan een auto-airco monteur.

Download EG307-2008.pdf (43,6 KB)

Installatiebedrijven, Examenkandidaten

Snel menu
STEK