\"\"

Geplaatst op: 28-03-2018

Klimaatcoalitie: vanaf 2021 alléén nog cv-ketel in combinatie met duurzame techniek

Foto: Eric de Vries

Vanaf 2021 kunnen huiseigenaren hun cv-ketel alléén nog vervangen door een hybride cv-systeem (cv-ketel in combinatie met duurzame warmte-installatie), een warmtepomp of een ander duurzaam alternatief. Dat staat in een manifest dat vijftien partijen uit een brede klimaatcoalitie, waaronder STEK, 28 maart presenteerden. Woningen en andere gebouwen kunnen zo sneller verduurzamen. In Nederland zijn jaarlijks circa 350.000 cv-ketels aan vervanging toe.

Om het klimaatverdrag van Parijs te kunnen realiseren en de aardgaswinning in Groningen te verlagen, moet Nederland het aardgasverbruik tussen nu en 2030 fors terugdringen. Daarvoor zijn hogere rendementseisen aan verwarmingssystemen onvermijdelijk. Het manifest van de brede klimaatcoalitie pleit er daarom voor vanaf 2021 alleen nog duurzame systemen te plaatsen, zoals hybride systemen, warmtepompen of andere duurzame alternatieven.

Randvoorwaarden

Om duurzame alternatieven snel te kunnen ontwikkelen en op grote schaal te plaatsen, zijn in het manifest een aantal randvoorwaarden opgenomen waarvoor de ondertekenaars zich gaan inzetten. Dit zijn o.a. het verbeteren van de (hybride) warmtepomp als het gaat om kosten, het geluidsniveau, de netbelasting en het ruimtebeslag. Er is ook nadrukkelijk aandacht voor het dreigende gebrek aan geschoolde technici om de alternatieve technieken en systemen te installeren. Daarnaast is een laagdrempelige regeling voor consumenten essentieel. Dit om de benodigde investering te kunnen financieren.

Technici

STEK voorzitter Joop Hoogkamer: “STEK draagt als onafhankelijke stichting bij aan de borging van de vakbekwaamheid van monteurs. Op korte termijn starten we met een examen specifiek gericht op warmtepompen. Via actieve kennisoverdracht zorgen we er daarnaast o.a. voor dat monteurs hun competenties op peil houden.”

Energiezuinig huis haalbaar

“De cv-ketel als onderdeel van een hybride cv-systeem is straks alleen nog nodig om piekbelasting op te vangen,” geeft UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra aan. “Zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is. Daarmee is een energiezuinig huis binnenkort haalbaar voor alle Nederlanders.”

Woensdag 28 maart overhandigden Doekle Terpstra (UNETO-VNI), Medy van der Laan (Energie-Nederland), Anna Schoemakers (Greenpeace Nederland) en Michiel van Werven (Berenschot) het manifest aan de Tweede Kamerleden Rob Jetten (D66) en Agnes Mulder (CDA) en aan Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.

De ondertekenaars van het manifest zijn: BDH, DHPA, Eneco, Energie-Nederland, Enpuls, Essent, Gasunie, Greenpeace, KVGN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, NVDE, STEK, UNETO-VNI en VFK. Het manifest is een initiatief van Berenschot.

Download Manifest

 

 

Snel menu
STEK