\"\"

examenkandidaten
Geplaatst op: 16-11-2018

STEK Exameninstelling EN 17024 gecertificeerd

STEK is al jarenlang de erkende exameninstelling voor F-gassen. In september 2018 is STEK door KIWA ook gecertificeerd volgens de EN 17024. Dit is de hoogste norm voor persoonscertificering. Kiwa heeft alle processen van de STEK exameninstelling getoetst op kwaliteit en het borgen hiervan richting kandidaten en opleiders. Het certificaat bevestigt dat STEK voldoet aan […]

Lees verder
Geplaatst op: 2-11-2018

Betrouwbaarheid, vakmanschap en kwaliteit winnen het in Energietransitie!

Interview met STEK, DHPA en Stonecold airconditioning  –  Installatie Totaal okt. 2018 Het moet anders en het kan anders. Daarover is iedereen het wel eens als we praten over een nieuwe duurzame economie. Uitstoot van broeikasgassen verminderen, gebruik van duurzame energie stimuleren, uitfaseren van aardgas… op diverse fronten wordt er hard gewerkt om de doelstellingen […]

Lees verder
Geplaatst op: 16-10-2018

Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2018

Naast diverse branchegenoten heeft ook STEK bijgedragen aan het eerste Warmtepomp Trendrapport. De resultaten van dit integrale sectorrapport werden gepresenteerd tijdens de eerste, drukbezochte Warmtepomp Business Day op 26 september jl.  Trendrapport Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2018 is een project van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research en is mogelijk gemaakt dankzij de partners Duurzaam Verwarmd, […]

Lees verder
Geplaatst op: 19-07-2018

Op zoek naar de ‘free riders’

Op 12 juni werd het Koudemiddelencongres (van het KNVvK) gehouden in Veenendaal. Harald van der Bol belichtte de HFK-afbouw vanuit de overheid. Bol is namens Rijkswaterstaat (RWS) betrokken bij de uitvoering hiervan in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Toezicht en handhaving kwam ook aan bod. Bol: “Het idee bestaat dat er […]

Lees verder
Geplaatst op: 19-07-2018

In 2030 ruim een kwart van de huizen duurzaam verwarmd

In 2030 worden twee miljoen woningen duurzaam verwarmd, de overige woningen gebruiken fors minder aardgas. Dat is een van de maatregelen van de klimaattafel ‘gebouwde omgeving’ en daarmee een van de hoofdlijnen van het klimaatakkoord. STEK draagt bij door het aanbieden van een f-gassenexamen gericht op warmtepompen en warmtepompcertificering voor installatiebedrijven. De verduurzaming moet betaalbaar […]

Lees verder
Snel menu
STEK