\"\"

Geplaatst op: 19-07-2018

Op zoek naar de ‘free riders’

Op 12 juni werd het Koudemiddelencongres (van het KNVvK) gehouden in Veenendaal. Harald van der Bol belichtte de HFK-afbouw vanuit de overheid. Bol is namens Rijkswaterstaat (RWS) betrokken bij de uitvoering hiervan in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Toezicht en handhaving kwam ook aan bod. Bol: “Het idee bestaat dat er op dit vlak te weinig gebeurt. Ik hoor van sommige installateurs dat ze meerdere controles krijgen terwijl dat bij hun buren niet gebeurt. Dat beeld klopt echter niet. Wees gerust, er gebeurt veel bij de inspectie voor leefomgeving en transport (de IL&T) die voor toezicht en handhaving zorgt. Dat heeft al geleid tot de eerste proces verbalen die onder andere betrekking hadden op internethandel en illegale import van ozonlaag-afbrekende stoffen in HFK cilinders.”

Bol: “Rijkswaterstaat werkt ook veel samen met regionale opsporingsdiensten. Dit in het kader van toezicht en handhaving bij garagebedrijven en technische-installatiebureaus die werkzaamheden uitvoeren aan installaties die gefluoreerde broeikasgassen bevatten. Met een certificaat ben je safe; in de samenwerking met de IL&T en de lokale overheid zijn we juist op zoek naar de free-riders.”

Snel menu
STEK