\"\"

Geplaatst op: 9-05-2018

Uitstoot broeikasgassen in 2017 1% afgenomen

In 2017 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder. Er werd minder steenkool ingezet voor de elektriciteitsproductie. Tegelijkertijd was er een iets grotere uitstoot dankzij een groeiende economie. Dat meldt het CBS samen met RIVM/Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers.
In 2017 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 193 miljard CO2-equivalenten. Dit is 1 procent lager dan in 2016, en 13 procent lager dan in 1990. In de Urgenda klimaatzaak van 24 juni 2015 besliste de rechter dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager dient te zijn dan in 1990.
Er moet dus nog flink wat gebeuren.
RTL Nieuws brengt wel een positief punt voor onze sector naar voren:

‘Toch ziet het CBS ook lichtpuntjes. Zo is de economie tussen 1990 en 2017 met 73 procent gegroeid, terwijl de uitstoot van broeikasgassen licht daalde. Dat komt kwam door de halvering van de uitstoot van broeikasgassen als methaan, lachgas en F-gassen door maatregelen binnen de industrie en landbouw en bij vuilstortplaatsen.’

Snel menu
STEK