Alle informatie voor examenkandidaten

F-gassen examen

Het diploma F-gassen is verplicht voor iedere monteur die werkt met koelinstallaties waarbij gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen vrij kunnen komen.

Let op: er is per maandag 4 april 2017 een nieuwe regeling voor herexamens.

Vier soorten diploma’s en bevoegheden

Bij de F-gassen examens zijn er vier soorten certificaten/diploma’s met bijbehorende bevoegdheden.

Bekijk hier de diploma’s en bevoegdheden.Fgas-pasje-

STEK-pasje als bewijs van uw F-gassen diploma cat. 1

Bij het certificaat F-gassen categorie 1 ontvangt u van STEK ook een F-gassen pasje. Hiermee kunt u eenvoudig aantonen bevoegd te werken.

Heeft u een geldig F-gassen certificaat/diploma cat. 1 en nog geen STEK-pasje? Voor € 25,- ex btw bestelt u het STEK-pasje.

       Bestellen

Exameneisen

De exameneisen staan per categorie vermeld in ‘BRL-200-Kennis-en-Vaardigheden‘. Zo weet u precies over welke kennis en vaardigheden u moet beschikken om succesvol examen te doen.
Onderstaande ‘infobladen’ geven een meer gedetailleerd inzicht in de examenmodules. Ook vindt u er informatie over de vragen, opdrachten, aanwijzingen en puntenverdeling.
Moduleoverzicht examens
infoblad K&H Cat. I.II
infoblad S&M Cat. I.II
infoblad I&I Cat. I.II
infoblad Theorie Cat. I.II

Tip:  bekijk vóór dat je examen doet hoe we soldeerverbindingen beoordelen.

Inschrijven

Inschrijven (her)examen Examenreglement

 

Let op: er is per maandag 4 april 2017 een nieuwe regeling voor herexamens.

Opleidingen

Mocht u twijfelen over uw kennis, dan raden we u aan een opleiding F-gassen te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld. STEK verzorgt zelf geen cursussen. U kunt hiervoor u terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

Let op:

  • Overgangsregeling: Heeft u tussen 1 januari 2010 en 1 december 2013 uw F-gassen categorie I diploma gehaald? Dan geldt een overgangsregeling: u bent gedurende vijf jaar vanaf afgiftedatum diploma tevens bevoegd als ‘EPBD-inspecteur A’. (Voor werkzaamheden die vallen onder EPBD-inspecteur B moet apart examen worden gedaan.)
  • Diploma omgeruild: Heeft u uw F-gassen diploma verkregen op basis van uw oude STEK diploma (omgeruild)? Dan moet u wel een examen EPBD-A (en of B) doen om airco-inspecties te mogen uitvoeren.
  • Bevoegd of niet: Heeft u vanaf 1 december 2013 het F-gassen diploma cat. 1 gehaald? Dan bent u niet automatisch ook bevoegd voor EPBD-A.

Leergang

U kunt bij STEK de leergang F-gassen aanschaffen. De leergang biedt u complete informatie en oefenopdrachten. Het behandelt techniek, materialen en regelgeving. De leergang is ideaal voor zelfstudie of als naslagwerk. STEK-gecertificeerde bedrijven betalen € 85,- ex. BTW. De standaard prijs is € 92,- ex. BTW.  Bestellen

Proefexamen

Test uw kennis met een aantal theorievragen. Het proefexamen bevat van elke kennisgroep één vraag die representatief is voor de vragen in die betreffende kennisgroep.

Locaties

Een overzicht van de examenlocaties vindt u hier.

Kosten

Een overzicht van de examenkosten vindt u hier  Tarieven examens

Hoe plannen we examens in

We plannen het examen in nadat we het examengeld ontvangen hebben. Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt u dan de uitnodiging en datum voor het examen.

Hoe kunt u het examengeld betalen

U kunt het examengeld via de machtiging op het inschrijfformulier laten afschrijven. Dit heeft de voorkeur omdat het bedrag dan snel binnen is, en wij u snel kunnen inplannen. (U ontvangt per e-mail een factuur voor uw administratie.) U kunt daarnaast een factuur per e-mail laten versturen naar de persoon / het bedrijf dat u op het inschrijfformulier kunt aangeven.

Huishoudelijk- en Examenreglementen

Klachtenformulier

Heeft u een klacht over een examen? U kunt uw klacht met dit formulier Examen-Klachtenformulier indienen.

Snel menu
STEK