Geplaatst op: 23-06-2017

Wijzigingen in BRL 100 en 200 per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 treden wijzigingen in werking in de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Voor u zijn de wijzigingen in de beoordelingsrichtlijnen BRL 100 en BRL 200 van belang. (Van deze beoordelingsrichtlijnen zijn nieuwe versies uitgekomen.)  Onderstaand ziet u wat op hoofdlijnen is veranderd.

BRL 100

De wijzigingen in de BRL 100 betreffen:

  • de specificaties en nauwkeurigheid van instrumenten die worden gebruikt door ondernemingen die werkzaamheden verrichten aan apparatuur met F-gassen; zie pag. 14 en 15 van de BRL 100;
  • de wijze waarop deze instrumenten worden gecontroleerd op de goede werking; zie pag. 15, 16, 17 van de BRL 100;
  • en de registratie van F-gassen die zijn gebruikt; o.m. de GWP-getallen hoeven niet meer in de koudemiddelenregistratie opgenomen worden; zie pag. 21 van de BRL 100.

Verder zijn gehanteerde begrippen gewijzigd zodat deze beter aansluiten op de certificatiepraktijk en zijn verbeteringen doorgevoerd in het model van het certificaat.

BRL 200

De wijzigingen in BRL 200 betreffen:

  • tekstuele verbeteringen;
  • actualisatie van verwijzingen naar verordeningen;
  • verbeteringen in het model van het certificaat en herstel van een aantal onvolkomenheden.

 

De wijzigingsregeling is gepubliceerd in de Staatscourant (2017, nr. 31757).

 

Snel menu
STEK